Coacher & Team

Framgångsrik digital transformation kräver vilja, motivation och kunskap. Våra digitaliseringscoacher guidar er, så att svaren på varför ni ska transformeras och hur det ska gå till blir tydligt. Tillsammans med er säkerställer vi att den digitala mognaden ökar i varje steg.

Dedikerad digitaliseringscoach

Av oss får ni en egen dedikerad coach, som är väl insatt i era mål och visioner, förstår nuläget, känner till detaljerna och ser till helheten i varje given situation.

Er coach är givetvis väl insatt i utmaningar som kommer med digital transformation, men vet också hur man motiverar och engagerar genom att peka på rätt möjligheter. Tryggt och strategiskt längs hela vägen.

Team med specialister

Ingen kan allt, men tillsammans kan vi det mesta. Bland våra digitaliseringscoacher finns expertisen och specialistkompetensen som svarar mot era unika behov. Baserat på era behov sätter vi ihop teamen som matchar er bäst. Flexibelt och dynamiskt längs hela vägen.

Coacher_Team_Office

Vårt nätverk

Vårt nätverk består av kompetenta, erfarna och drivna konsulter med den gemensamma nämnaren att göra det bästa av digitaliserings möjligheter. Vi utgår från samma beprövade metoder, men anpassar oss till de förutsättningar som varje given situation innebär. På så sätt ser vi till att leva som vi lär.

Vilken kompetens behöver ni?

Introduktion till de olika rollerna i nätverket.

Coacher_Team_Facilitator

Facilitatorn

Coachar och motiverar er längs hela vägen, vilket bland annat innebär att löpande fånga upp och förmedla insikter till alla berörda, identifiera flaskhalsar och hitta smidigaste vägen till att lösa upp dem. Bidrar med struktur, engagemang och kunskapsöverföring för att öka den digital mognaden.

Coacher_Team_Strategist

Strategen

Säkerställer att alla pågående aktiviteter och processer bidrar till både kundvärde och affärsnytta. Strategen hjälper er att kombinera insikter om slutkundens intressen och beteenden, trender och nya teknologier inom er bransch och konkurrens från såväl den egna som andra branscher.

Coacher_Team_Specialist

Specialisterna

Våra experter fyller luckorna i er interna kompetens, så att aktiviteter och processer kan fortgå parallellt med att er egen kunskap ökar. Längs vägen kan ni komma att jobba med flera olika specialister som coachar er mot specifika mål.

Behöver ni digitalt kompetensstöd i er organisation?

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan coacha er digitala transformation.