Testa och verifiera

Vi vet att förmågan att jobba användarcentrerat och insiktsdrivet utvecklas bäst genom att testa och verifiera i liten skala. Därför är Programmet en avgränsad pilotsatsning, så att insikter om behov av nya lösningar och sätt att arbeta blir tydliga och gripbara.

Beskrivning:

Programmet är till för att ge insikter och vägledning inför framtida val och prioriteringar. Vi hittar därför ett avgränsat område där vi tillsammans testar och verifierar i praktiken samtidigt som vi jobbar med kompetenshöjande aktiviteter i utbildningspass och workshops.

Programnivå: Bas

Drivs av Next State Labs Coacher

Kontakta oss för pris

Stöd till utformning och avgränsning för lämplig pilotsatsning

En dedikerad digitaliseringscoach som under pilotsatsningen hjälper er att koordinera aktiviteter

Fördjupat beställarstöd för utveckling och implementation av digitala lösningar

Stöd för mätning och utvärdering

Rapport med sammanställning av resultat, råd och rekommendationer inför uppskalning och acceleration

Utbildning i interativ och kollaborativ affärsutveckling

Intresserad av Program för digital transformation?

Du förbinder dig inte till något genom att anmäla ditt intresse.