Kartläggning av nuläge

Programmet är en kickstart för er digitala transformation. Med hjälp av beprövade metoder, utbildning och handfast coachning av en dedikerad digitaliseringscoach blir starten enkel och tydlig. Ni kommer en bra bit på väg och när programmet är till ända vet ni vad som kommer krävas för att framtiddsäkra er verksamhet och göra det mesta av digitaliseringens möjligheter.

Beskrivning:

Nuläget utforskas från användarens perspektiv. Med insikter om kundens resa, förväntningar och behov formuleras planen för hur kundens upplevelse kan utvecklas med hjälp av digitala lösningar.

Samtidigt vänder vi blicken in i företaget för att se hur digitala stöd kan bidra till affärsnytta och ökad digital mognad.

Programnivå: Bas

Drivs av Next State Labs Coacher

Kontakta oss för pris.

Internt & extern basmätning

Hypoteser om användaren/kundens behov och förväntningar

Plan för hur dessa kan mötas med hjälp av digitala lösningar

Processkarta för översikt av digitala processer, flöden och internt ägarskap

Grundläggande beställarstöd för utveckling och implementation av digitala lösningar

Rapport med sammanställning av resultat, förslag till strategi och plan för nästa steg

Förslag till KPIér för mätning och uppföljning

Intresserad av Program för digital transformation?

Du förbinder dig inte till något genom att anmäla ditt intresse.