Program för acceleration

Våra program för acceleration är till för er som kommit en bit på väg. I regel blir behoven mer specifika. Vi matchar era behov med program och utbildningar som svara mot den fas ni befinner er i, så att ni med våra program som stöd kan fortsätta accelerera och öka er digitala mognad.

Beskrivning:

Programmet är till för att ge fördjupande insikter och förmågor inom de områden där ni har störst behov av att utvecklas. Här ligger fokus på användarcentrerad affärsutveckling och innovation. I dessa program matchar vi era behov med team som kan stötta er acceleration och utbildningar som ökar er egen kompetens.

Programnivå: Avancerad

Drivs av Next State Labs Coacher i samverkan med våra partners.

Pris anges efter offertförfrågan

digital acceleration

Stöd till vägval och prioriteringar

Ett dedikerat digitaliseringsteam som matchar era behov av kompetensstöd

Fördjupat beställarstöd för utveckling och implementation av digitala lösningar

Stöd till uppskalning av tidigare genomförda pilotsatsningar

Fördjupad kunskap inom användarcentrerad affärsutveckling och service design

Utbildning i innovationsledning och involvering av kunder/användare i innovationsprocessen

Intresserad av Program för digital acceleration?

Du förbinder dig inte till något genom att anmäla ditt intresse.