Om oss

Vår mission är att vara en kraft för alla som vill göra det mesta och bästa av digitaliseringen möjligheter. Vi skapar det driv och den rörelse som gör att digitalisering bidrar till hållbara lösningar.

Staff_Andreas

Andreas Markewärn – VD och grundare

Andreas är vår VD. Han är också strategen, den praktiska visionären och konceptutvecklaren som säkrar att bra idéer blir realiserade. Next State Labs är en sådan realiserad idé. Andreas har + 20 års erfarenhet av insiktsdriven affärsutveckling och besitter en unik förmåga att kombinera strategi med kreativa lösningar som blir gripbara för alla involverade.

Han är den som ser till att alla delar bidrar till en fungerande helhet. Det är Andreas erfarenheter, beprövade processer och metoder som ligger till grund för Next State Labs.

Staff_Eva

Eva Stattin – CMO och grundare

Eva håller ihop vår kommunikation och ser till att det vi gör blir gripbart för andra. Hon är den pragmatiska strategen med bakgrund inom förändringsledning, tjänsteinnovation och digital strategi. Eva drivs av att hitta berättelser som gör att visioner blir konkreta och realiserbara.

Med sin breda bakgrund och + 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation från såväl näringsliv, akademi, offentlig sektor och ideella verksamheter kan hon snabbt identifiera möjligheter och rita upp den smartaste vägen för att nå mål och hållbara resultat.