Intresseorganisationer

Med våra program och beprövade metoder får företag och organisationer verktygen de behöver för att anamma digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategi på nationell nivå

I maj 2017 presenterade Regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Bland annat pekar man på utveckling av “digital ledning” och vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.

Ladda ner rapport

“Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” 

Hur bidrar Next State Labs till utvecklingen?

Program för förändringsarbete

Next State Labs program för ökad digital mognad matchar de strategier och mål som satts upp av staten.

Med våra program och beprövade metoder får företag och organisationer de verktyg de behöver för att anamma digitaliseringens möjligheter.

Läs mer om våra Program

Abbonemang för digitalisering

Med våra abonnemang introducerar en helt ny affärsmodell för digital transformation.

Abonnemangen är utformade så att de passar såväl stora organisationer, med tillgång till egna resurser, som de små- och medelstora företag som vill nyttja det finansiella stöd som finns att hämta i statliga digitaliseringscheckar.

Genom våra abonnemang blir den digitala resan överskådlig och kostnadseffektiv. Våra kunder bestämmer takten och våra coacher hjälper dem att hålla den.

Läs mer om våra Abonnemang

Digitaliseringscheckar möts med färdiga paket för digitalisering

För mindre företag kan det vara svårt att veta var man ska börja och vilket stöd man kan få för att öka sin digitala mognad. Just nu möter staten upp genom att erbjuda så kallade digitaliseringscheckar för företag med färre än 50 anställda.

Vi vet att våra beprövade metoder passar för alla som vill öka sin digitala mognad, men är också väl medvetna om att små företag kan ha svårt att hitta sin modell för att komma igång. Därför matchar vi erbjudandet om digitaliseringscheckar med startpaket för digital transformation.

Med vår hjälp blir det enkelt att både söka stöd till och komma igång med digital transformation.

Läs mer om Digitaliseringscheckar

Forskningsprojekt

Vetenskaplig förankring och validering av våra metoder är en viktig del av vår verksamhet. Därför medverkar vi gärna i forskningsprojekt och söker löpande efter utlysningar där vi får möjlighet att samverka med forskare. 

Vi välkomnar forskare och institut med forskningsfält som spänner över digitalisering, digital transformation, kundcentrerad och kollaborativ affärsutveckling, tjänsteinnovation och innovationsledning att följa vår verksamhet och är alltid öppna för att hitta samverkansprojekt.

Forskare som söker samverkan? Kontakta oss!

Vill du veta mer?