Affärspartners

När vi bygger Nordens ledande plattform för digital transformation är ett nära samarbete med dem som står för utveckling och implementation avgörande för vår framgång.

För implementatörer av system och plattformar som bidrar till digitalisering innebär vårt sätt att ta oss an digital transformation många fördelar. I takt med att kundernas digitala mognad ökar blir de bättre beställare av era system och tjänster.

Med ökade insikter ökar också förmågan att nyttja kapaciteten i de digitala lösningar de använder. När kundens beställarförmåga ökar blir deras beställningar i regel mer frekventa, korrekta och effektiva. Inte minst får de en tydlig bild av hur varje implementation bidrar till affärsnytta och konkurrenskraft.

I partnerskap med oss kan implementatörer skapa en mer strategisk relation till sina kunder. Ni får bättre förutsättningar att fokusera på er kärnaffär, att leverera och förvalta fungerande lösningar. Ni får också möjlighet att arbeta närmare slutanvändare av de lösningar som implementeras.

Intresserad av partnerskap?

Genomförda event med implementation partners

Fullsatt frukostseminarium på Berns

Frukostseminarium på Berns med temat "Så blir er digitala transformation tydlig, enkel och rätt i varje steg" tillsammans med Fludio och Wednesday Relations.

För företag som utvecklar och levererar de systemplattformar och molntjänster som möjliggör digitalisering innebär samverkan med oss många fördelar.

Med vårt stöd ökar insikterna om hur man med hjälp av systemlösningar och molntjänster kan addera värde, så att behov och förväntningar hos slutkunder kan mötas i takt med att den digitala mognaden ökar. Vi bidrar också till att öka förståelsen för hur era produkter och tjänster möter behoven av att jobba mer insiktsdrivet

I partnerskap med oss får ni ett kompletterande stöd för att mobilisera era kunder. Vi bidrar till att öka förståelsen för kapaciteten som finns i plattformar och molntjänster och tydliggör vad som krävs för att den ska nyttjas till fullo. Med vår hjälp blir era kunder bättre kravställare. Tillsammans ser vi till att skapa en miljö där det finns utrymme för både utveckling och innovation.

Intresserad av partnerskap?