Vårt nätverk – ett ekosystem för digital transformation

Next State Labs driver organisationers digitalisering framåt, från dagens nuläge till ett framtida önskat läge. Vi säkerställer att den digitala transformationen blir smart, effektiv och rätt i varje steg.

I vårt ekosystem bidrar alla med värde 

Företag och organisationer

Alla ni som bestämt er för att öka er digitala mognad fyller en viktig funktion i vårt ekosystem. Det är era frågeställningar och utmaningar som ska mötas med fungerande metoder, handfasta program och kompetenshöjande utbildningar. I vårt nätverk är det era behov som driver utveckling av program för digital transformation framåt. De insikter som växer fram genom er medverkan bidrar med driv och kraft till långsiktigt hållbara lösningar.

När ni jobbar med oss får ni:

 • Kontroll över er digitala transformation
 • Ökar er digitala kompetens och innovationsförmåga
 • Stöd att bli mer användar- och värde centrerade i er verksamhet
 • Säkrar att era investeringar av digitala lösningar bidrar med affärsnytta
Läs mer om våra tjänster

Vårt nätverk av frilansande konsulter är vår viktigaste tillgång. Tillsammans med våra metoder och program är ni stommen i vårt ekosystem. I nätverket finns plats för såväl generalister som specialister. Tillsammans bildar vi teamen som har det som krävs för att med både bredd och djup öka den digital mognaden i företag och organisationer. Vi ser till att coacha, motivera och inspirera.

Som medlem i vårt nätverk får du:

 • Utvecklande uppdrag hos kunder som bestämt sig för att öka sin digitala mognad
 • Kontroll över din kunds förväntningar och den tid du lägger i varje uppdrag
 • Bidra med det du kan bäst, jobba effektivare och mer fokuserat
 • Dela erfarenheter och utvecklas tillsammans med andra
Läs mer om våra konsulter

Idag finns en mängd plattformar och system som möjliggör digital transformation. Ni som utvecklar och implementerar lösningarna har en viktig plats i vårt nätverk. Hos er finns kunskapen om kapaciteten och potentialen. Ni kan därför bidra till att konkretisera visioner och visa på best practice. Tillsammans skapar vi långsiktigt hållbara lösningar.

I partnerskap med oss får ni:

 • Kunder med en bättre förståelse för digitala lösningars kapacitet
 • En mer strategisk relation med era kunder
 • Möjlighet att jobba närmare slutanvändare av de lösningar som ska implementeras
 • Leverera, vidareutveckla och förvalta lösningar som kan användas till fullo
Vill du veta mer?

Sverige ska digitaliseras och flera myndigheter erbjuder stöd till ökad digital mognad. Vi matchar aktuella statliga stödinsatser, så att de som ansöker om stöd är väl insatta, förberedda och kan göra det mesta möjliga av bidrag för digitalisering. Samverkan med forskare är viktigt för oss. Vi medverkar i forskningsprojekt för att validera och utveckla våra metoder och dela våra erfarenheter.

Tillsammans ser vi till att:

 • Bidrag till digitalisering kommer till nytta och bidrar till stärkt konkurrenskraft
 • Kka förståelsen för hur ny digital teknik medverkar till att skapa nya värden
 • Beprövade metoder för ökad digital mognad och innovationsförmåga kommer företag till del
 • Kunskap och erfarenheter som bidrar till stärkt konkurrenskraft kan delas mellan olika aktörer
Vill du veta mer?