Insikter omvandlar data till guld – vårt bidrag till WSA-dagen

Den 31 januari går den 18:e upplagan av Web Service Award av stapeln. Temat för årets WSA-dag är “Från myter till guld” och vi kommer vara på plats för att berätta hur insikter kan omvandla data till guld. 

WSA-dagen är Sveriges äldsta årliga webbkonferens. Konferensen avslutas med en gala då de webbplatser och intranät med med högst andel nöjda besökare/användare får utmärkelsen Web Service Award. Det brukar vara tydligt varför en viss webbplats får utmärkelsen, då den bygger på besökarnas uppfattning om den digitala upplevelsen. 

Web Service Award har analyserat webbplatser i snart 20 år och under åren har de undersökt 1000-tals webbplatser. Det betyder att de har skapat jämförelseindex som talar sitt tydliga språk. De vet vad som ger effekt. 

Vi tror på kraften i att mäta

Vi inspireras av WSA, då vi liksom WSA tror på kraften i att mäta för att veta. Därför är vi också mycket glada att få vara en del av programmet på WSA-dagen. Vi tar då tillfället i akt att utveckla våra tankar om det många idag pratat om: att bli en datadriven verksamhet.
Insikter omvandlar data till guld. Vi berättar mer på WSA-dagen 31 januari. Click To Tweet

Tesen kring att bli datadriven är att kan vi bara samla tillräckligt mycket data (om våra kunder) är framtiden vår. Liksom 1800-talets guldgrävare är det några som lyckas bättre än andra när det kommer till att vaska fram guldkornen. Frågan är: Ligger förklaringen i tur eller skicklighet?

Beroende på vem du frågade back in the days kunde du få olika svar. Oavsett, idag som då, bidrar myten om var guldet finns till att aktörer flockas. Idag är det dock inte guldet i sig (datan) som utgör den riktiga ådran till framgång. Vi hävdar att framgången skördas av dem som kan omvandla data till insikter. Insikter som i sin tur omsätts i lösningar som svarar mot eller rent av överträffar behov och förväntningar hos kunden/användaren. När du baserar insikten på information hämtad hur tillräckligt stora mängder data ökar sannolikheten att insikten är rätt.

Vi samlar data och utvecklar insikter

Det jämförelseindex som WSA har utvecklat över tid är ett utmärkt verktyg för insikter. Vi hämtar därför mycket inspiration från deras arbete med att samla data för att utveckla insikter när vi bygger vår plattform för framgångsrik transformation.

 

Next State Labs plattform för hållbar digitalisering

Vi på Next State Labs vet mycket om vad som bidrar till en lyckad digitaliseringssatsning. Vi vet också att digitalisering kan bidra till stärkt konkurrenskraft, ökad innovationsförmåga och hållbarhet. Med den plattform vi nu bygger vill vi skapa samlingspunkten för alla oss som vill vara med och utveckla mätetalen och jämförelseindex, så att det faktiskt går att fastställa vad som ger effekt och hur initiativ som bidrar till ökad digital mognad också går att koppla till mätbara resultat och tydliga KPI:er för värdeökning och hållbarhet. Läs mer om plattformen vi bygger >

Vi ser fram emot att träffa de nominerade till Web Service Award och alla de som kommer till dagen för att inspireras av våra och de övriga talarnas tankar om hur myter kan omvandlas till guld.

Mer information om övriga talare och anmälan till dagen hittar du här >>>

 

stattin

Skrivet av Eva Stattin


Eva är Next State Labs CMO och medgrundare. Med mångårig erfarenhet av innovationsledning, tjänsteinnovation, CSR och varumärkesutveckling bidrar hon till att digitalisering resulterar i produkter och tjänster som är långsiktigt hållbara och genererar både kundvärde och affärsnytta.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/eva-stattin