Next State Labs | Hållbar digitalisering, vad är det?
digitalisering, hållbarhet, norrsken, norrskenhouse, ekosystem, digitalt, digitala ekosystem
2689
post-template-default,single,single-post,postid-2689,single-format-standard,,select-theme-ver-3.8.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Hållbar digitalisering, vad är det?

Hållbar digitalisering kan kanske uppfattats som något av en floskel, men för oss är det på riktigt. Att säkra att digitalisering bidrar till hållbara lösningar är en del av vår mission. Därmed är hållbarhet en av de viktiga kompassnålarna vi använder när vi ställer in kursen för att coacha våra kunder längs resan mot ökad digital mognad.

 

Digitalisering gör det möjligt

Vår övertygelse är att hållbar digitalisering blir möjlig om vi i varje uppdrag verkar för att hitta tydliga samband mellan digitalisering, hållbarhet, användarvärde och affärsnytta. Faktum är att digitaliseringen i sig är möjliggöraren. Dagens digitala lösningar, plattformar och molntjänster har en enorm kapacitet och kan, om och när de används rätt, bidra till överskådlighet, effektivisering och resursbesparing. Ett av de hittills bästa och mest talande exemplen på detta är Gapminder, som med sina digitala verktyg bidrar till att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Norrsken House – En miljö med inspirerande exempel

Digitalisering kan också bidra till innovationer och nya sätt att samverka, göra affärer, konsumera och kommunicera. Med hjälp av digitala produkter och tjänster hittar vi nya sätt till hur vi kan minska våra resursuttag, vår klimat- och miljöpåverkan och vår totala belastning på jordens ekosystem. I den miljö där vi verkar, Norrsken House, bubblar det av initiativ och inspirerande exempel där viljan och visionen om att bidra till en bättre värld möter innovativa idéer som utvecklas med hjälp av tekniska och digitala lösningar. Sustainergies, där studenter får möjlighet att jobba med hållbarhet i praktikenKlarity, som utvecklat en app som gör det möjligt för enskilda individer att rapportera och bekämpa korruption och 29K, som hjälper oss att utveckla “super skills” för transformativ tillväxt är några sådana exempel.

Ekosystem där helheten är större än summan av delarna

Något som de alla har gemensamt är att de skapat grunden för och faciliterar tillväxten av nätverk, där individer tillsammans kan nyttja kraften som kommer genom att vara del av något större. Digitalisering är en viktigt komponent som gör det möjligt att utbyta insikter, erfarenheter och dela recept för framgång.

Faktum är att vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de samband och ömsesidiga utbyten som kan liknas vid naturens egna ekosystem. Det som gör ekosystem resilienta och motståndskraftiga mot yttre negativ påverkan är att alla delar av ekosystemet har en funktion som gör att helheten är större än summan av delarna.

Så ser vi också utvecklingen för Next State Labs. Vi drivs av insikten om att nya former av samverkan bidrar till att digital transformation blir snabbare, smartare och effektivare för alla inblandade. Vi är övertygade om att det är i “digitala ekosystem”, där olika aktörer delar data, insikter, erfarenheter och bidrar med sina styrkor, som framtidens hållbara och användarcentrerade produkter och tjänster utformas och utvecklas.

Läs mer

Läs mer om vårt digitala ekosystem >>>

 

Skrivet av:

Eva Stattin, CMO och grundare.