En bit på väg med tio års forskning om hållbarhet och digitalisering

Hur långt kan man egentligen komma under tio års forskning om hållbarhet och digitalisering? En bit på väg, men fortfarande finns mycket att befästa. Det var slutsatsen efter den konferensdag som avslutade VINNOVA Centre of Excellence-programmet Centre for Sustainable Communication (CESC) på Nalen i slutet av november. Ett tillfälle för oss att ta del av och också diskutera forskningsresultaten med några av centrets forskare.

 

Bland redovisade resultat fanns en studie av forskarna Dag Lundén och Jens Malmodin, knutna till Telia respektive Ericsson, som fördjupat sig i de ekologiska fotavtrycken från IT-, konsumentelektronik och mediesektorn. Studien visar (till skillnad mot vad många länge har förutspått) ett trendbrott, då vi i Sverige har kommit till en punkt där miljöbelastningen minskar. Detta trots att vi är mer uppkopplade än någonsin och datatrafiken växer kraftigt (nästan exponentiellt). Åtminstone när man avgränsar det till sektorernas ekologiska fotavtryck kopplat till elförbrukning och koldioxidutsläpp (CO2).

 

Studien av forskarna Dag Lundén och Jens Malmodin, knutna till Telia respektive Ericsson, visar att kopplingen mellan IT-, konsumentelektronik och mediesektorn ökade dataanvändning och ökade CO2-utsläpp är bruten. Forskarna har tagit med belastningen från en mycket stor del av kedjan av nätverk, operatörer, deras utrustning och aktiviteter, till data- och serverhallar, konsumentelektronik, innehåll, återvinning, mm. Alltså hela livscykelns avtryck inklusive tillverkningen som oftast sker i andra länder.

 

Anledningen är energieffektiva enheter och plattformar

 

En viktig förklarande faktor till trendbrottet är att många människor idag väljer energisnåla och mindre datorer, läsplattor och smarta mobiler istället för stationära datorer med stora skärmar. Dessutom har vi blivit bättre på att återvinna gammal elektronik. Sverige är bäst i världen på att återvinna elektronik. Dessutom har vi en energimix vars utsläpp av koldioxidutsläpp (CO2) är små. (Scenariot med en global energimix syns i den streckade kurvan i bilden ovan.) Forskarna ser att trenden kommer fortgå åtminstone fram till 2020. Därefter är det svårt att uppskatta utvecklingen, då utvecklingen inom området är så snabb.

 

Trendbrott: Miljöbelastningen minskar trots att vi är mer uppkopplade och använder större mängder data än någonsin. Click To Tweet

 

Det man mäter vet man och det finns mycket kvar att mäta

En slutsats som forskarna lyfte fram för diskussion var “What gets measured gets done!” och som bas för diskussionen citerade man den kände analytikern, matematikern och uppfinnaren Lord Kelvin:

Under konferensdagen presenterades och diskuterades en mängd andra forskningsresultat och slutsatser, bland annat hur oreflekterad digitalisering faktiskt kan resultera i negativa miljöeffekter. CESC publicerade också en guide för alla oss som jobbar med tjänsteutveckling inom digitaliseringsområdet. Den får vi säkert anledning att återkomma till.

CESCs slutrapportering stärker Next State Labs övertygelse om att det finns mycket kvar att göra för att skapa insikter om hur digitalisering och hållbarhet hänger samman. Att fortsätta utveckla sätt att mäta och visualisera resultat, så att de blir transparenta och tydliga, är en väg framåt.

Vi på Next State Labs tror nämligen, liksom Lord Kelvin, på kraften i att mäta.

Med vår plattform kan vi bli smartare tillsammans

En av de utmaningar vi tampas med är det faktum att det ännu inte finns vedertagna mått för hållbar digital transformation. Vi hävdar dock med bestämdhet att företag med hög digital mognad är bättre rustade för framgång och stärkt konkurrenskraft. Vi vet att digitalisering kan stimulera innovationsförmågan. Vi är också övertygade att digital transformation på en mängd olika sätt kan bidra till såväl social, som ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi önskar att det fanns fler metoder och mätetal för att faktiskt fastslå att det är så. Därför bygger vi nu en plattform som kommer att bidra till utvecklingen av nyckeltal för hållbar digitalisering. I plattformen kommer vi att samla ett antal mått som på ett tydligt sätt kommer att spegla kritiska framgångsfaktorer för företag som vill använda digitalisering för att stärka sin innovationsförmåga och utveckla hållbara produkter och tjänster.

 

Next State Labs plattform för hållbar digitalisering

När vi går in i ett digitaliseringsuppdrag utgår vi från en generell modell och mätmetod för att skapa insikter som kan användas som vägledning och inspiration i de organisation vi arbetar med. De nya insikter som uppstår i våra uppdrag (det finns alltid något nytt att upptäcka och lära) samlas därefter i vår digitala plattform.

Genom att samla data om kopplingar mellan digitalisering och faktiska resultat i relation till affärsnytta, kundvärde, hållbarhet och innovationsförmåga, kan vi bidra till utvecklingen av relevanta nyckeltal.

På så sätt blir våra kunder smartare tillsammans. Läs gärna mer om den plattform vi bygger >

Vi ställer oss helt och hållet bakom Lord Kelvins tes om att det som är mätbart också blir genomförbart. Vi är övertygade om att ju mer sanningar vi kan bygga in, genom att aggregera och dela data och insikter, ju snabbare kan vi komma framåt; framåt på ett sätt där digitalisering bidrar till långsiktigt hållbara produkter och tjänster.

 

stattin

Skrivet av Eva Stattin


Eva är Next State Labs CMO och medgrundare. Med mångårig erfarenhet av innovationsledning, tjänsteinnovation, CSR och varumärkesutveckling bidrar hon till att digitalisering resulterar i produkter och tjänster som är långsiktigt hållbara och genererar både kundvärde och affärsnytta.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/eva-stattin